Tiểu sử Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội MỚI NHẤT

Tiểu sử Trần Sỹ Thanh được nhiều người quan tâm khi ngày 15/7/2022 ông được Bộ Chính Trị bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Người Nổi Tiếng cập nhật tiểu sử ông Trần Sỹ Thanh gửi đến bạn đọc.

I. Tiểu sử Trần Sỹ Thanh – Lý lịch thông tin

1. Ông Trần Sỹ Thanh là ai?

Ông Trần Sỹ Thanh là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Phó Bí thư thành ủy Hà Nội, hiện nay ông Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV. Ông Thanh từng là Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ngày 15/7/2022, Bộ Chính Trị điều động ông thôi giữ chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước để điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 22/7 ông được bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

2. Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16 tháng 3 năm 1971, tuổi Tân Hợi. Ông cùng tuổi với bà Đào Hồng Lan, người vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Ông Trần Sỹ Thanh quê ở đâu?

Quê quán của Chủ tịch Thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh được nhiều người quan tâm khi nhắc đến tiểu sử Trần Sỹ Thanh, Ông Thanh quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Thanh cùng quê với ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

4. Ông Trần Sỹ Thanh con ai?

Ông Trần Sỹ Thanh con ai? Thông tin này được nhiều người quan tâm khi ông là một trong những người có chức vụ cao nhất Thành phố Hà Nội. Thông tin ông Trần Sỹ Thanh con ai sẽ được cập nhật khi có thông tin chính xác.

5. Trần Sỹ Thanh Tổng kiểm toán nhà nước

Ngày 7/4/2021, Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV ông Trần Sỹ Thanh được Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước.

Ngày 21/7/2021, Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thông qua nghị quyết tiếp tục bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Tiểu sử Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày 15/7/2022, Bộ Chính Trị quyết định điều động ông Trần Sỹ Thanh về giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ngày 22/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội họp chuyên đề bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Ông Trần Sỹ Thanh chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với 100% phiếu bầu đồng ý.

7. Học vấn ông Trần Sỹ Thanh

Học vấn, chuyên môn ông Trần Sỹ Thanh:

 • Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài Chính, Kế toán.

>>>Nhiều người đọc: Tiểu sử ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam

II. Tiểu sử Trần Sỹ Thanh – Quá trình công tác

Ông Trần Sỹ Thanh kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày 03/06/1995, lúc ông mới 24 tuổi.

 • Từ tháng 9/1991-3/1999, Ông Trần Sỹ Thanh là chuyên viên thanh tra phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên văn phòng Kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính.
 • Từ tháng 4/1999 – 12/2005, Ông Thanh giữ chức vụ Phó vụ trưởng vụ Kế hoạch tổng hợp, Chánh văn phòng Kho bạc nhà nước.
 • Từ tháng 1/2006 – 8/2008, Ông Thanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính.
 • Từ 9/2008 – 10/2010, Ông Trần Sỹ Thanh được điều động giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
 • Tháng 11/2010 – 4/2011, Ông giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng thời được bầu vào ban dự khuyết Trung ương Đảng.
 • Từ tháng 5/2011 – 5/2012, ông được bầu là Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Ủy viên Ban kiểm tra Trung ương.
 • Tháng 6/2012 – 2/2015, Ông được điều động về giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-1015 thay ông Nông Quốc Tuấn.
 • Từ tháng 2/2015 – 10/2015, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.
 • Từ tháng 11/2015 – 12/2017, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Đại biểu quốc hội khóa XIV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn.
 • Từ tháng 12/2017 – 12/2018, Ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.
 • Tháng 12/2018 – 8/2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 • Từ tháng 8/2020 – 4/2021, Ông Thanh được điều động, phân công đến công tác tại Văn phòng Quốc hội và chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV, Bí thư Đảng ủy cơ quan Quốc hội, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Ủy Viên Trung ương Đảng.
 • Từ tháng 4/2021 – 7/2022, Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước.
 • Ngày 21/7/2021, ông Thanh được Quốc hội bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.
 • Ngày 15/7/2022, Bộ Chính Trị công bố quyết định về công tác cán bộ, điều động ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Ngày 22/7, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tai kỳ họp các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã tiến hành bầu phiếu kín đối với ông Trần Sỹ Thanh. Kết quả kiểm phiếu cho thấy 100% đại biểu tán thành bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu sử Trần Sỹ Thanh luôn được nhiều người quan tâm khi ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Với cương vị mới chúc ông Trần Sỹ Thanh phát huy tối đa năng lực, xây dựng thủ đô Hà Nội phát triển vững mạnh, trong sạch, trở thành một thủ đô đáng sống nhất thế giới.

Với những thông tin tiểu sử Trần Sỹ Thanh về lý lịch, sự nghiệp chính trị của ông được Người Nổi Tiếng cập nhật, hy vọng đã cung cấp những kiến thức, thông tin về vị Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

>>>Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *